whatsapp icon

Disclaimer

Deze website is ontwikkeld met als doel het verschaffen van informatie aan potentiële professionals, bestaande professionals en partners van Boom Recruitment. Ondanks onze inspanningen om accurate en up-to-date informatie te bieden, kunnen er toch onnauwkeurigheden voorkomen. Boom Recruitment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door mogelijke onjuistheden, technische problemen, of de verspreiding van informatie via het internet. Evenmin accepteren we aansprakelijkheid voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van informatie van de Boom Recruitment website.

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN
Al het materiaal op deze website is beschermd door auteursrechtelijke wetgeving. Zonder schriftelijke toestemming van Boom Recruitment is het niet toegestaan om enig deel van deze website te reproduceren, te kopiëren of te publiceren. Dit geldt zowel voor traditionele als digitale media, waaronder, maar niet beperkt tot drukwerk, digitale kopieën, en publicaties in dagbladen, tijdschriften, radio- of televisie-uitzendingen.

Boom Recruitment is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de toegankelijkheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site.